Stortorget 11, Lillestrøm
Stortorget 11, Lillestrøm
Stortorget 28, Lillestrøm
Stortorget 28, Lillestrøm
Stortorget 26, Lillestrøm
Stortorget 26, Lillestrøm
Bilde av eiendommen
Solheimsgata 18, Lillestrøm
Solheimsgata 21, Lillestrøm
Solheimsgata 21, Lillestrøm
Storgata 16, Lillestrøm
Storgata 16, Lillestrøm
Storgata 18, Lillestrøm
Storgata 18, Lillestrøm

Næringseiendommene Plantax AS besitter ligger alle sentralt i Lillestrøm sentrum.
Med landets hovedflyplass OSL Gardermoen i nord og Oslo i vest, er Lillestrøm landets kanskje mest sentrale lokasjon. Reisetiden med tog til Gardermoen og Oslo er henholdsvis 9 og 12 minutter. Lillestrøm stasjon er landets nest største.

Samtidig er bussforbindelsen til og fra Lillestrøm meget god med 80 ankomster og avganger daglig. Lillestrøm er knutepunkt for busstrafikken på Romerike og for overgangen buss-tog.

Veiforbindelsene til og fra Lillestrøm er etter norske forhold meget gode.

Lillestrøm er to ganger utpekt til årets sykkelby. Egne sykkelveier er inntatt i gatenettet. Byen har utplasserte bysykler.

 

Næringsliv i området

 

Norges Varemesse ligger i Lillestrøm etter at den ble valgt flyttet fra Oslo etter at OSL Gardermoen ble landets hovedflyplass.

I tillegg er utstillingsområdet Exporama beliggende rett utenfor Lillestrøm. Forskningsinstitusjonene på Kjeller (en del av Lillestrøm) er landets nest største forskningspark.
De viktigste virksomhetene er:

  • Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)
  • Institutt for Energiteknikk (IFE) forskningsinstitutt for energi- og nukleærteknologi
  • Norsk institutt for luftforskning (NILU) forskningsinstiutt med arbeidsområde innen miljøforskning, med vekt på kilder til luftforurensning, atmosfærisk transport, omvandling og avsetning
  • NORSAR forskningsinstitutt med spesialfelt innen forskning, tjenester og programvareutvikling relatert til seismologi og anvendt geofysikk.
  • Justervesenet, et direktorat for måleteknikk underlagt Nærings- og Handelsdepartementet.
  • Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Universitetsstudiene på Kjeller har ca. 3900 studenter på Bachelor-, Master- og ph.d-nivå.

Norges mest innovative energipark ligger også i Lillestrøm. Parken legger til rette for et unikt samarbeid mellom forskning, industri, utdanning og myndigheter.

Lillestrøm og området rundt har et variert næringsliv.

Næringslivet preges også av handel og andre servicefunksjoner for storområdet Romerike med sine ca. 250 000 innbyggere.

Byen er det naturlige valg for plassering av regionale offentlige funksjoner som politi, rettsvesen og skattemyndigheter. Det samme gjelder for banker, forsikringsselskaper osv.