Motto: ”Våre leietakere er gjester i våre hus”

Plantax AS har de siste 25 år vært en aktiv eiendomsutvikler, hovedsakelig i Lillestrøm.

Selskapet Huser ANS er tilknyttet Plantax AS. Samlet utgjør eiendomsmassen ca. 38.000 kvm.
Dette består hovedsakelig av næringslokaler med hovedvekt på kontor.

Selskapet eier tomter i Lillestrøm og Skedsmokorset. Det er under prosjektering 2 boligprosjekter med til sammen ca. 50 boliger.

Plantax AS har en meget solid leietakerportefølje med stort innslag av offentlige leietakere og solide private selskaper.

Plantax AS legger vekt på å ha en høy servicegrad ovenfor sine kunder.

Våre leietakere betraktes som ”gjester i våre hus” og behandles deretter!