MOV Huser Holding AS, dets datterselskaper og datterdatterselskaper skal etterleve OECD’s retningslinjer for ansvarlig næringsliv.

Vi gjennomfører løpende vurderinger for å unngå skader på mennesker, miljø og samfunn.

Konsernet har i tråd med åpenhetsloven etablert retningslinjer for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi har oppnevnt en ansvarlig ansatt til oppfølging av ovennevnte.

Konsernet har foretatt aktsomhetsvurderinger av våre leverandører.

Ved spørsmål om informasjon etter åpenhetsloven kan det tas kontakt med Morten Huser på e-post: [email protected].